WERKGROEPEN>RONDE 1

Afbeelding invoegen
Ronde 1
 
De nieuwe generatie Moderne Wiskunde.
Rob Houtenbos, uitgever Moderne Wiskunde Noordhoff Uitgevers
 
In deze workshop presenteren we u de 12e editie van Moderne Wiskunde vmbo en havo/vwo-onderbouw. Deze editie biedt wiskunde op maat. U kunt met de nieuwste editie van Moderne Wiskunde op een eenvoudige manier differentiëren: elke les heeft drie leerroutes. Alle opdrachten zijn er digitaal, interactief en met inhoudelijke feedback. U kunt dus volledig digitaal werken, volledig met het boek of een mix van digitaal en boek. In de digitale omgeving werken de leerroutes op basis van de resultaten van uw leerling. Elke leerling krijgt de opdrachten automatisch op zijn of haar niveau aangeboden.
 
 
De nieuwe generatie Getal & Ruimte
Marc Wieringa, auteur Getal & Ruimte en Oscar Heslinga, projectleider Getal & Ruimte Noordhoff Uitgevers
 
In de 12e editie van Getal & Ruimte havo/vwo onderbouw zijn boek en digitaal 100% uitwisselbaar: al het lesmateriaal wordt ook digitaal aangeboden. Het boek en het digitale materiaal zijn op elkaar afgestemd en uitwisselbaar en u kunt per les uw manier van werken bepalen: digitaal of op papier.

Getal & Ruimte maakt hoogwaardig lesmateriaal dat van toegevoegde waarde is voor u als docent én voor uw leerling. Dit lesmateriaal ondersteunt u in de les en ondersteunt de leerling thuis met gerichte feedback, differentiatie in niveau en motiverend en gevarieerd materiaal.
 
 
Gepersonaliseerd Leren volgens Noordhoff Uitgevers
Bert Thijs de Jong, projectleider Noordhoff Uitgevers

Wat is gepersonaliseerd leren en wat is het niet? Waar komt gepersonaliseerd leren vandaan? Vanuit welke behoefte is het ontstaan? En hoe geeft Noordhoff Uitgevers hier in de praktijk invulling aan?

Tijdens deze lezing krijgt u antwoord op bovenstaande vragen. Bert Thijs de Jong doet wekelijks onderzoek naar de zin en onzin van gepersonaliseerd leren. Daarnaast werkt hij aan de doorontwikkeling van het gepersonaliseerd leren platform van Noordhoff Uitgevers dat in schooljaar 2017/18 op de markt komt.

 
 
Ronde tafel vmbo Getal & Ruimte
Auteurs Getal & Ruimte en Judith Boertjens, uitgever Getal & Ruimte Noordhoff Uitgevers
 
In deze werkgroep laten de auteurs van Getal & Ruimte hun voorlopige plannen zien voor de nieuwe editie voor het vmbo die gepland is voor schooljaar 2018-2019. U ziet een preview van het nieuwe materiaal en kunt eventuele wensen voor aanpassing of aanvulling kenbaar maken.
 
 
 
Lesson Study … met rekenen in de wiskundeles
Henk Logtenberg, onderwijsconsultent CPS en gecertificeerd Lesson Study Trainer
 
Lesson Study is een methodiek uit Japan waarbij een groep leraren gezamenlijk een les ontwerpt en de werking ervan uitprobeert in de praktijk. Lesson Study werkt als volgt. Een groep leraren ontwikkelt samen een les. Eén van de leraren geeft die les en de andere leraren zijn als observanten aanwezig. Vervolgens bespreekt de groep de les na op basis van de observaties. De groep stelt zichzelf vragen zoals: ‘Reageerden de leerlingen op de reken-wiskunde inhoud en de gebruikte werkvormen zoals we hadden verwacht? Werd hun reken-wiskunde nieuwsgierigheid geprikkeld? Waren zij betrokken? Leerden zij ervan?’ De nabespreking resulteert in een aantal kernideeën, die in de vervolg reken-wiskundelessen kunnen worden toegepast.
 
In de workshop gaan we aan de hand van een ‘lite’ versie van de Werkwijze Lesson Study de vakinhoud en vakdidactiek van een rekenles onder de loep nemen vanuit het perspectief van een Japanse lesopzet en specifieke Japanse lesonderdelen.
 
Verder komt aan de orde of Lesson Study ook iets voor uw school is en hoe u dit zou kunnen implementeren.
 
 
Toetsen in de nieuwe generatie wiskundemethodes
Willemijn Muggen, uitgever Toetsen Noordhoff Uitgevers
 
Wat leer je en hoe leer je dat? Weet je wat er van je verwacht wordt bij de toets? Weet je wat je fout hebt gedaan? Hoe kun je dat de volgende keer anders doen?
 
Een van de doelen van gepersonaliseerd leren is leerlingen meer inzicht bieden in het eigen leren. Dit is te bereiken door toetsen het startpunt van leren te maken, en niet alleen een afsluiting. We gaan in gesprek over hoe u dit kunt aanpakken en hoe u daarbij met deze bandering ook nog werkt aan een ander doel van gepersonaliseerd leren: namelijk elke leerling op zijn niveau laten excelleren.
 
 
Onderzoek Gamification in het wiskunde onderwijs
Eline Westerhout, docent wiskunde, postdoc onderzoeker Universiteit Utrecht
 
In Nederland is op de middelbare school de intrinsieke motivatie voor wiskunde laag en hebben veel leerlingen een negatieve attitude ten opzichte van dit vak. In haar postdoc-onderzoek onderzoekt Eline Westerhout van 2015-2018 of het ontwerpen en programmeren van wiskundegames een positief effect kan hebben op de intrinsieke motivatie en de attitude ten opzichte van wiskunde en of dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen van leerlingen. In de eerste fase van het onderzoek wordt onderzocht wat het spelen van wiskundegames met leerlingen doet. Twee havo-leerlingen, Latisha Migchelsen en Leonie Sloot, onderzoeken voor hun profielwerkstuk in hoeverre leerlingen door middel van een game (DragonBox Algebra) dezelfde kennis kunnen opdoen als door middel van traditionele lessen en wat voor verschillen er worden waargenomen als het gaat om motivatie. Twee vwo-brugklassen volgen hiervoor een lessenserie van tien weken: de ene groep krijgt traditioneel les, de andere groep speelt de game. Tijdens deze workshop presenteren wij de (voorlopige) resultaten van dit onderzoek.
 
(In de komende jaren leren leerlingen uit de onderbouw havo/vwo games ontwerpen en programmeren die aansluiten bij de SLO-onderbouwdoelen havo/vwo. Op basis van feedback van medeleerlingen die deze games spelen worden de games in een iteratief proces verbeterd. De impact op motivatie, attitudes en het probleemoplossend vermogen wordt gemeten door tijdens het proces op verschillende momenten interviews en vragenlijsten af te nemen. Dit onderzoek biedt informatie over de toegevoegde waarde van het ontwerpen van educatieve games voor de verhoging van de intrinsieke motivatie, de verbetering van de attitude en de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen bij wiskunde. Daarnaast geeft het inzicht over de wijze waarop programmeren ingezet kan worden in het middelbaar onderwijs.)
 
 
Zelf digitaal lesmateriaal ontwerpen
Peter Boon, Universiteit Utrecht
 
De Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) is een software pakket waarmee u als docent zelf digitaal online wiskunde lesmateriaal kunt ontwikkelen. Op basis van bestaande templates en voorbeelden maakt u snel een serie extra oefeningen, voorzien van feedback en hints. Het resultaat kan door uw leerlingen gebruikt worden op elk device met een internetverbinding en een browser. Daarbij is het mogelijk om het werk van uw leerlingen eenvoudig te monitoren.

Het is ook mogelijk om zogenaamde widgets te gebruiken in uw lesmateriaal. Widgets zijn wiskundige tools, bijvoorbeeld voor het tekenen van grafieken, het maken van statistische representaties of het ontwerpen van 3d constructies. Daarnaast kunnen bekende tools als Geogebra, maar ook videomateriaal naadloos gebruikt worden binnen uw zelf-ontworpen activiteiten.

In deze workshop krijgt u een overzicht van de mogelijkheden gepresenteerd. Daarbij krijgt u de gelegenheid om zelf hands-on ervaring op te doen.

 
 
Reducatie met een Wiskundewandeling
Hans Wisbrun, makelaar in de wiskunde
 
Deze workshop start met een korte uitleg over het idee van een wiskundewandeling en de (didactische) achtergronden ervan. Vervolgens toont de spreker via Google Earth zijn wiskundewandeling van de stad Utrecht (de deelnemers ontvangen hiervan het bijbehorende boekje ter inspiratie). De spreker laat de deelnemers daarna zien hoe ze een wiskundewandeling kunnen inzetten in hun eigen schoolpraktijk. Vervolgens gaan de deelnemers in tweetallen een eigen vraag bedenken voor een wiskundewandeling in het NBC-gebouw. De workshop wordt afgesloten met een plenaire nabespreking.
 
 
Flipping the classroom - Getal & Ruimte en de WiskundeAcademie
Roeland Hiele, auteur Getal & Ruimte, eigenaar WiskundeAcademie

Blended learning bestaat uit twee hoofdcomponenten, namelijk het les-gedeelte waarbij de interactie leerling-docent en leerling-leerling centraal staat en het thuis-gedeelte waarbij de instructievideo centraal staat. Blended learning vereist een nieuwe interactieve manier van het inrichten van de les. Hoewel blended learning een relatief nieuwe manier van lesgeven is, worden veel didactische activiteiten uit de blended-learning-lessen ook al in de traditionele lessen toegepast. Het platform WiskundeAcademie bestaat inmiddels ruim 4 jaar. De video's worden gebruikt tijdens de lessen, als huiswerk, ter voorbereiding op een toets, door bijlesinstituten, etc.
 
Voor de 12e editie van Getal & Ruimte worden door de WiskundeAcademie exclusieve video’s gemaakt die volledig aansluiten bij onze methode. In deze presentatie geven we onze visie op hoe je een instructievideo kunt inzetten met Getal & Ruimte.
 
 
Geogebragebruik als docent
Marc de Hoog, docent wiskunde
 
"Heeft u al ervaring met Geogebra of kent u het enkel van horen zeggen? In deze workshop neemt u allereerst, aan de hand van enkele applets, een denkbeeldig kijkje in de les. Na deze introductie gaat u zelf aan de slag: een les voor beginners? Of liever een onderwerp voor gevorderden? Leren tekenen of een dynamische applet bouwen? Tekenvenster of commando's? Deze workshop helpt u op weg!"
 
 
Daar kun je mee lezen en schrijven
Desiree van den Bogaart, lerarenopleider Hogeschool van Amsterdam
 
De herkomst van ons tientallig positiestelsel is terug te vinden in de naam: het Hindu-Arabische schrift. Maar hoe zit het met tekens voor plus, min, keer, gedeeld door, en haakjes? Wie bedacht de notatie met exponenten? En hoe is het zo gekomen dat we een x gebruiken voor het noteren van een onbekende?
 
In deze workshop bespreken we de ontwikkeling van de notatie van basale rekenoperaties en het werken met variabelen aan de hand van twee hoofdstukken uit het onlangs verschenen boek Wortels van de Wiskunde. Je gaat er natuurlijk ook zelf mee aan de slag: Leren-Oefenen-Controleren-Ordenen, oftewel LOCO.
 
 
Activerende werkvormen in het vmbo
Arianne Niessen, docent wiskunde
 
Het geven van de exacte vakken binnen het VMBO wordt vaak gezien als lastig. De leerlingen vinden het moeilijk en zijn daardoor al snel ongemotiveerd. Dé manier om de leerlingen toch met plezier aan de slag te laten gaan is door activerende werkvormen te gebruiken. Door deze manier van werken worden de leerlingen enthousiast over de exacte vakken.

Tijdens deze workshop gaan we kant en klare activerende werkvormen uittesten en ontwerpen. Het doel is dat je meteen met je zelf ontworpen materiaal aan de slag kan tijdens je volgende les.
 
 
Speeddating: zet leerlingen in beweging!
Mariken Bartens, docent wiskunde
 
Speeddating is een activerende werkvorm waarbij het werken aan wiskundige opgaven afgewisseld wordt door een korte lichamelijke activiteit. De leerlingen werken in wisselende groepen aan verschillende opgaven gedurende een vooraf bepaalde tijdspanne. De werkvorm is op verschillende momenten en manieren in het leerproces in te zetten.

Tijdens de workshop voelen de deelnemers zelf wat Speeddating met wiskundige opdrachten is. Vervolgens wordt middels een presentatie getoond wat de gedachte is achter de werkvorm, de verschillende onderdelen en de voorbereiding door de docent.
Het is de bedoeling dat er ruimte is om een Speeddatingles zelf voor te bereiden. Daarvoor is het handig dat de deelnemers een boek tot hun beschikking hebben waar ze zelf ook uit werken, en een computer om het materiaal te maken.